Privacyverklaring

Old Time Favourites respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Old Time Favourites gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een bestelling plaatst, workshop boekt of contact opneemt via het contactformulier, heb ik je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres nodig om een factuur op te maken, je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden en/of je boeking te bevestigen.
 • Betaling van je bestelling verloopt via Tikkie of Izettle (met uitzondering van betalen bij afhalen waarbij betaling contant plaatsvindt).
  • Voor betaling via Tikkie zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.
  • Betaling via IZettle gebeurt via een pinapparaat.
 • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar info@oldtimefavourites.nl.
 • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik je naam. Deze heb ik nodig om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaars of eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.
 • Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn producten en/of diensten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

 

Samenwerking met derde partijen

Old Time Favourites werkt samen met de volgende partijen:

 • Voor het verwerken van betalingen kun je kiezen uit betaling via Tikkie,IZettle (voor pinbetalingen) of Knab (voor vooraf betalen). Omdat deze bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Tikkie IZettle of Knab voor meer informatie.
 • Voor het verzenden van je bestelling maak ik gebruik van MyParcel. MyParcel heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • Voor de back-up van mijn foto’s en bestanden maak ik gebruik van Apple ICloud. Apple is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, daarom verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Apple voor meer informatie.
 • Vimexx is de host van deze website. Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Vimexx. Vimexx heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • Ook is het mogelijk contact op te nemen via WhatsApp. WhatsApp is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, daar verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van WhatsApp voor meer informatie.
 • Adverteren doe ik op Facebook en Instagram. Daarnaast maak ik ook gebruik van Facebook Messenger. Facebook (waaronder ook Instagram en Messenger vallen) is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, daarom verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie.
 • Ter beveiliging van mijn website maak ik gebruik van een anti-spam plugin. Deze plugin heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • De administratie wordt gedaan door mijzelf. Hiervoor maak ik gebruik van een boekhoudprogramma. Ook de belastingdienst kan bij controle de facturen opvragen. Met het boekhoudprogramma is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin is vermeld dat het voor hen verboden is gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

 

Old Time Favourites verkoopt je gegevens niet

Old Time Favourites zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

Gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 7 jaar bewaard. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Jouw gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door Old Time Favourites opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@oldtimefavourites.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Old Time Favourites en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalek melding

Per 1 januari 2016 ben ik verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

 

Contactgegevens

Old Time Favourites
Adamskampweg 2
7115 AN Winterswijk

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag via 06 51914597. Buiten deze tijden en niet-telefonisch contact ben ik ook bereikbaar via:

info@oldtimefavourites.nl
Het contactformulier
– WhatsApp (06 51914597)

 

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 26 juni 2018.